HELP!

Interkerkelijk Noodfonds Uden

In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel een familielid of vriend die kan helpen. Toch kan het zijn dat ook zij de middelen niet hebben om u te helpen. Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke regeling of hulp via een welzijnsinstantie, niet worden gewacht.

Herkent u deze of een gelijksoortige situatie?
Mogelijk dat HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden u wel direct kan helpen.

Acute hulp

Heeft u op dit moment acute hulp nodig omdat u en uw gezin anders in de problemen komen? Bent u bijvoorbeeld vandaag niet in staat uw boodschappen te betalen? Dan kan HELP! u snel helpen door u van een tas boodschappen te voorzien. Ook kan er naar acuut knellende rekeningen worden gekeken die zo nodig betaald worden of omgezet worden in een gift of (gedeeltelijke) lening.

Behandeling van uw aanvraag

Afhankelijk van de grootte van het benodigde bedrag krijgt u meteen antwoord of wordt uw aanvraag binnen een paar dagen behandeld door de leden van HELP! Zij nemen een besluit, bepalen de hoogte van de bijdrage en of deze wordt uitgekeerd als een gift danwel als een (gedeeltelijke) lening.