HELP!

Interkerkelijk Noodfonds Uden

Voor u ligt het jaarverslag van het Interkerkelijk Noodfonds Uden e.o.Het noodfonds is eind 2017 opgericht door vertegenwoordigers van de RK Parochie Sint Petrus, de Christengemeente De Levensboom en de Protestantse gemeente Uden-Veghel.

In het blad Movisie stond het volgende te lezen:

De wrangheid van armoede zit vaak in het gemis aan waardigheid en zelfrespect. En daarmee gevoelens van vernedering, schaamte, machteloosheid en gebrek aan eigenwaarde.

Het noodfonds ziet het als haar taak om deze mensen, die financieel in de knel zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen met een gift of een renteloze lening. Helpen als andere hulp uitblijft.

Het Interkerkelijk Noodfonds Uden e.o. wordt gefinancierd door de aangesloten kerkgenootschappen: de RK parochie Sint Petrus, de Protestantse gemeente Uden-Veghel en de Christengemeente De Levensboom. Daarnaast ontvangen we ook regelmatig particuliere giften.

Aaldrik Westera

    Maart 2024.

NoodFondsJaarverslag2023